Sorular, aykırı sorular ve Çanakkale’yi anlamak !

Savaş Öncesi Osmanlı Nüfus Yapısı ve Maliyesinin Durumu nedir?

*1. Dünya savaşı öncesi Osmanlı nüfusu 26.372.000’dir. Türklerin Nüfusu 13.032.000’dir. Osmanlıda askerlik hizmeti yalnızca Türk ve Müslüman olanlara aittir. 1.Dünya savaşı boyunca yaklaşık 2.850. 000 kişi askere alınacaktır. Bu rakam Müslüman nüfusun %22 en dinamik ve üretken kısmının hayatı yıllarca süren askerlikle geçer.

*Dünyanın 1/4 ünü işgal ederek en büyük sömürge imparatorluğunu kuran Avustralya’dan Kanada’ya kadar coğrafyada “üzerinde güneş batmayan” dönemin süper gücü Büyük Britanya İmparatorluğu 500 milyon nüfusa hükmeder.

*1. Dünya savaş sonunda bir milyonu aşkın Türk askeri şehit, kayıp, esir olarak yitip gidecekti.

Savaş Öncesi Osmanlı Maliyesi Nasıldır?

*Devletin gelir toplamı 34 milyon liranın 14 milyon lirası dış borç için Duyunu Umumiye el koymuştur.

1. Dünya savaşı için öngörülen savunma bütçesi 19 milyon liradır. Hazine açık vermektedir. Maaşların ödenmesinde zorluk çekilir. Gelir getiren gümrük, demiryolları, limanlar, bankalar madenler ve elektrik üretim tesisleri tamamen yabancıların ellerindedir. Türkler, çiftçilik, devlet memuru, polis, bekçi, jandarma ve ordu mensubu idiler.

*Müslüman olmayan askerlikten muaf Rum, Yahudi, Ermeni ve Bulgarlar para getiren Üzümcülük, şarapçılık yanında köylüden toplanan ürünlerin pazarlanması, esnaflık, iç dış ticaret, eczacılık, hekimlik, sarraflık, bankacılık, değirmencilik vb yapmaktalar.

*Kapitülasyonlarla yabancılara verilen ayrıcalıklar Osmanlıyı tam bir sömürge ülkesi haline getirmiştir.

Çanakkale Savaşı Neden Önemlidir?

İngiliz General Hamilton askerlerine hitaben, “Türkleri yalnız İstanbul’dan değil, Anadolu’dan söküp atacaksınız” diye haykırıyordu. Çünkü çok güçlü birleşik filoya rağmen çoğu eski toplarla ve mayınlarla korunan Çanakkale boğazından geçememiş ve çok kayıp vermişti. General in karizması sarsılmıştı. Hırslanmıştı.

Çünkü “Hasta adam” denilen ve son iki yüz yıldır hep yenilen bir ordu, son iki yüz yıl hiç yenilmeyen dünyanın en güçlü ordusunu yenmişti!

Çanakkale’den işgalci donanmanın bir şekilde mutlaka geçmesi İmparatorluğun kalbi İstanbul’da taş taş üstende bırakılmadan altı üstüne getirilmeliydi. Hamilton ve üst düzey subaylar travma yaşamaktaydı.

Ve İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener “Türkleri yok edinceye kadar savaşacağız” der.

Onlar, Türklerin olası bir zaferi, egemenlikleri altındaki 300 milyona yakın Müslümanı cesaretlendirmesinden çok çekiniyorlardı.

Nitekim İngiltere korkmakta haklıdır çünkü Çanakkale ve sonrası dönemde Milli Mücadelenin kazanılmasıyla cesaretlenen mazlum ulusların isyanları sonucu sömürge imparatorluklarının tümü de 30 yıl içinde dağılırlar.

Bu anlamda Çanakkale Savaşları özellikle de sömürge imparatorlukları için bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale, en çok etkiye sahip olan zamanının en büyük çarpışmasıdır.

Dünya da İlk defa Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin aynı anda hareket ettikleri bir amfibik harekattır. İngiltere, Fransa ve müttefikleri neredeyse tüm güçleriyle yüklendikleri “ya olacak ya olacak” dedikleri bir savaştır.

Çanakkale Muharebesi Nedenleri Nelerdir? 1. Dünya savaşının en kritik noktası İstanbul’un ele geçirilmesiydi. 2. İstanbul u ele geçirecek düşman kuvvetleri Osmanlıyı saf dışı edecek, boğazların kapanmasından dolayı hammadde sevkiyatı ve ticareti durmasıyla zor durumda olan Çarlık Rusya sına yardım edecek ve Almanya’nın da doğudan kuşatılmasıyla teslim olmaya zorlanacak savaş en az bedelle bir an önce galibiyetle bitirilecekti.

Çanakkale geçilseydi ne olacaktı? 1.Milyonlarca kişinin öldüğü 1.Dünya Savaşı en az 2 yıl daha önce bitecek, 10 milyon daha az kayıp verilecek ve savaşın yıkıcı maliyeti azalacaktı. 2. “Kurşungeçirmez” diye propaganda yapılan askerlere sahip İngiliz sömürge imparatorluğu 30 yılda bitmeyecek ve İngiltere alt edilemeyen güç olarak anılacaktı. 3.Yardım alabilecek Çarlık Rusya’sında “Leninist 1917 Ekim Devrim” şartları zorlaşacaktı. 4.Anadolu’da milli mücadele için Çanakkale’de bilenmiş yetişmiş Osmanlı kurmay subayları ya şehit olacak ya kurşuna dizilecek ve Anadolu kutsal isyanı hiç başlayamayacaktı. Ve İmzalanmış Sevr’i dahi arar duruma gelebilecektik. 5. İstanbul asla Türk olmayacaktı. Çünkü bedel ödeyerek galip gelen devletler elde ettikleri topraklardan hiç çekilmemişlerdir. İşgal edilen topraklardan geri çekilme olabilir ancak savaşla kazanılmış toprakların terk edilmesi zordur. Bu anlamda Çanakkale kaybedilse İstanbul kaybedilecekti.

6. Emperyal güçlerin asla yenilemeyeceği düşüncesi güç kazanacak sömürge imparatorluklarının ömrü uzayacaktı.

Sonuç Bilanço Nedir?

3 Kasım 1914’de İngiliz Filosunun Çanakkale Boğazını ablukaya alması ve dış istihkamlarını topa tutmasıyla başlamış 8-9 Ocak 1916 tarihinde 256 gün süren muharebelerden sonra İtilaf devletlerinin mağlup olarak çekilmesiyle sona ermiştir. Bu Muharebeler esnasında Türk tarafının Şehit sayısı ATASE Başkanlığının en son araştırmalarına göre 250.000 değil; 57.370’i şehit 0lmak üzere kayıp, esir vb 213.882 dir. İtilaf devletlerinin zayiatı ise 205.000’i İngiliz, 47.000’i Fransız olmak üzere 252.000’dir. Almanların zayiatı ise 530 kişi civarındadır.

Aykırı Sorular..!

Soru: 1.Dünya savaşında yenik çıkmamız sonunda imzalanan Mondros İşgal antlaşması ile yurdun dört bir tarafı ile birlikte Çanakkale’den geçemeyenler, Çanakkale’yi de işgal ederler!

Onca bedel ödediğimiz Çanakkale Zaferimizin ne anlamı kalmıştır?

Cevap: Çanakkale Zaferi, 1683’ten beri sürekli yenilen, geri çekilen Osmanlı ordularının, son 200 yılda hiç yenilmeyen tüm dünyanın en güçlü birleşik ordusunu yemesi sayesinde Türk insanının yürüyüşü, duruşu değişir; yok olmuş özgüveni gelir. Çanakkale cephelerinde ateşten çıkmış, çelikleşmiş kurmay kadroların ve askerlerin milli mücadeleyi kazanmaları kolaylaşır. Zaferle oluşan Çanakkale ruhu sayesinde Çanakkale ile birlikte tüm işgal edilen toprakların geri alınmasının altyapısı oluşmuştur. Ve Çanakkale Zaferini kazanan kadro TC yi kuran kadrodur.

Soru: Mustafa Kemal yarbay rütbesinde Bigalı köyünde 19. Tümen komutanı olarak yedektedir. Savaşta M. Kemal’den daha üst rütbeli Türk Subayları da vardır ve tüm komuta Alman Liman Von Sanders’tedir. M. Kemal neden abartılır?

Cevap: 25 Nisan 1915 sabahı Arıburnu’ndan ve Seddülbahir’den çıkartma yapan işgalcilerin hedefi iki önemi tepenin ele geçirmesidir. Hedefledikleri güneyde Alçıtepe’yi ve kuzeyde Kocaçimentepe’yi ele geçiren işgalcilerin Gelibolu’dan söküp atılması oldukça zorlaşacak ve kuşattıkları Osmanlı ordularını imha edebileceklerdir zafer kazanmak oldukça zorlaşacak, savaş Almanların da istediği gibi daha da uzayacak ve zayiat artacaktı.

Osmanlı Kurmay subayları ve Mustafa Kemalin planları düşmanın karaya çıkmalarını engellemek en kısa zamanda, en az zayiatla galip olarak savaşı bitirmek üzerinedir. Mustafa Kemal’in Gelibolu üzerine savaş öncesi çok fazla çalışmaları olmuştur.

Çanakkale muharebeleri öncesi 1913 Balkan Savaşları sonunda Bolayır’da 8 ay görev yapan Mustafa Kemal, 1.Dünya savaşının gelmekte olduğunu görmekte ve Anadolu’ya olası bir çıkarmanın Gelibolu üzerinden yapılabileceğini ve bu saldırılara karşı nasıl bir savunma stratejisi uygulanabileceği üzerine arazi ve harita üzerinde aylarca çalışma yapar ve notlar alır.

Osmanlı Genel Kurmay Arşivlerine de giren M.Kemal’in makalesi son dönemde Osmanlı ordusu yönetimini alan Almanların da dikkatini çeker. Anlamlı buldukları geniş araştırma sonunda yazılmış Mustafa Kemal’in bu makalesi Alman genel kurmay arşivlerine de girer. Yani Almanlar Çanakkale’den çok önce Türk subaylarının genel düşüncelerinin ne olduğunun farkındadırlar.

Osmanlı kurmay subaylarının tersine savaş planları yapan Alman Genel Kurmayının hazırladığı planı uygulayan aslında çok da yetenekli olmayan Liman Von Sanders işgalcilerin karaya çıkmasını engellemekten çok, çıktıktan sonra sökülüp atılması üzerine plan yaparak esas amaçları savaşı alabildiğine uzatmak, en fazla düşman kuvvetini Çanakkale’de oyalamak ve en büyük zayiatı verdirmek ister.

Alman planı savaşı bir an önce bitirmek ya da kazanmaktan çok Almanların diğer cephelerde elini rahatlamak üzerinedir.

Almanların bu planı kısmen tutmuştur ve işgalciler 213 bin Mehmetçiğin canı pahasına 250 bin işgalci askerin etkisizleşmesini sağlarken kendi kayıpları sadece 530 askerdir. Onlar savaşmaktan çok savaştırmak isterler.

Ve Çanakkale Muharebeleri 1. Dünya savaşının 2 yıl uzamasına neden olmuştur. Alman komutan Liman Von Sanders bu planının gerekçelerini sunsada ikna olmayan Türk subaylarının rahatsızlığına karşın Bahriye Nazırı Enver Paşa Alman komutana uyulmasını emreder.

Türk komutanları ile aynı fikirde olan Enver Paşa, Alman planına neden karşı çıkmamıştır/çıkamamıştır?

Bilinmesi gereken en temel konu 1880 de maliyesi iflas etmiş ve sanayileşme devrimini ıskalamış, Osmanlı İmparatorluğunun askerlerinin maaşını ödeyen, Osmanlı ordusunun tüm silah mühimmatını, eğitimini ve de sevk idaresini ele alan Almanların amacı Osmanlının değil, kendi çıkarlarına göre hareket edeceğidir?

Ancak orada bir istisna vardır ki 25 Nisan sabahı Arıburnu’na işgalciler tarafından yapılan çıkarmaya karşı harekete geçmek isteyen yedek tümen komutanı Mustafa Kemal bağlı olduğu Alman komutana ulaşamaz. Hatlar kesiktir!

Ve bir emir almadan sabah erken harekete geçerek düşmanların hakim tepeyi ele geçirmesine engel olan “taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” şeklinde emir verdiği savaşa girer.

Sonrasında gelecek kuvvetlere kadar, devam eden direnme, savaşın kaderini değiştirecektir. Aynı şekilde az kuvvetle Güneyde ölümüne karşı koyan Türk askerleri sayesinde iki hakim tepeyi ele geçiremeyen işgalciler 4 ay boyunca sahilde sıkışır kalırlar; karaya çıkamazlar.

Ve sonrası Seddülbahir ve Arıburnu’nda sıkışmış kuvvetler birleşerek çok daha büyük bir güçle daha kuzeyden karaya çıkarak saldıracaklardır. Bu son İngiliz planı Türkler açısından oldukça kritiktir.

Bu aşamada işgalcilere karşı kurulan ve tüm Gelibolu kuvvetlerini yönetecek Anafartalar Grup Komutanlığını talep eden Mustafa Kemal’e verilir.

8 Ağustos 1915 ten itibaren savaşın sonuna kadar olan sürede 10 tümen oluşan 100 bin askerin komutası Albay Mustafa Kemal’dedir.

Aslında Mustafa Kemal 25 Nisanda hiç hareket etmeseydi savaşın çok daha uzayarak kayıpların artması ve kilitlenmesine sonuçta galip gelmenin riske girmesine neden olacağı raporlara girer

Ve Mustafa Kemal savaş sonrası verdiği röportajda “bizim planlarımız geçerli olsaydı İşgalcilerin karaya çıkmasına hiç izin vermezdik” der.

Sonuçta savaşın uzaması ve kayıpların artmasına sebep olan Alman planına karşılık savaşın geç de olsa kazanılmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve büyük bir imanla ölümü hiçe sayarak savaşan can veren yüzbinlerce kahraman

Türk askeridir. Türk askerinin ilk defa “Mehmetçik” olarak anıldığı bu savaş sonrası tüm dünyaya adı “Anafartalar Komutanı” olarak anılan Mustafa Kemal paşa 1918 yılında Osmanlı padişahı Vahdettin ile gittiği Almanya ziyaretinde kendilerini karşılayan Alman İmparatorluğu Veliaht Prens Wilhelm’in Mustafa Kemale karşı “Anafartalar Komutanı” diyerek bağırır kendi subaylarına örnek gösterir. Anadolu’da Sarı Paşa diye anılan M. Kemal adına 1917 de anıt çeşme yaptırılır ve en işlek caddeye “Mustafa Kemal Paşa Caddesi” adı verilir.

Notlar

*25 Nisan 1915 saat 10:30 da 57. Piyade Alayına hitaben savaşın kaderini değiştirecek sözü “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” aynı zamanda Edward J son kitabının adı “Size Ölmeyi Emrediyorum” Bu kitap ABD harp okullarında kaynak ders kitabı olarak okutulur.

*2. Dünya savaşının seyrini değiştiren 6 Haziran 1944 Normandiya çıkarmasını yapanlar anılarında Çanakkale’de hava ve kara destekli, deniz muharebelerinde edinilen tecrübelerin katkısının çok büyük olduğundan bahsederler.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

xxx izle porno bedava porno Alexis Texas Asa Akira Riley Reid Kendra Lust Peta Jensen Jada Stevens Mia Khalifa
Tema Tasarım | Osgaka.com