Ana Sayfa EKONOMİ, GÜNDEM, KONYA HABER, Manşet, Manşet Altı, Sür Manşet 1 Ağustos 2021 236 Görüntüleme

Başkan Karabacak’tan esnaflara yapılandırma kanunu hatırlatması

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7325 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârların bu fırsatı değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Yapılandırma kanunuyla vergi, SGK ve bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırıldığını hatırlatan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 9 Haziran 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunuyla; esnaf ve sanatkârlarımızın, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, yapılandırılan borçlar taksitler halinde borçlar taksitler halinde ödenebilecek, borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak ve işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecek. Kanundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârlarımızın 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peşin veya ilk taksit ödemeler 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârlarımızın bu imkândan mutlaka yararlanmasını öneriyorum” dedi.

“Kanunla Kesinleşmiş Borçlara Ödeme Kolaylığı Getiriliyor”

KONESOB’u ziyaret eden ve Başkan Muharrem Karabacak’a yapılandırma kanunu hakkında bilgilendirmede bulunan Konya Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, kanunun detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Kesinleşmiş alacaklarda vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yarısı oranında indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında indirim yapılıyor.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan ihtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor. Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş alacaklarda sadece vergi aslının % 50’si ile gecikme zamları yerine yaklaşık dörtte bir olan Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanı getirilerek, vergi aslının %50’sinden, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi aslına bağlı cezalar tamamen silinmektedir. Ayrıca kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararları esas alınarak vergi asıllarında % 90’a varan farklı oranlarda indirim ve ödeme imkânı getirilmektedir. Borcun peşin ödenmesi halinde ise tekrar indirim yapılarak Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında indirim yapılıyor. Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunuyor.

Devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine konu alacaklar da Kanun kapsamında olup, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarından yararlanabilecektir.

Vergi aslının %50’sinin silinmesi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise cezanın %25’i tahsil edilmesi gibi imkânı getirilmektedir.

Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında indirim yapılıyor.

Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyana taksit imkânı veriliyor. Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan üzerine ödenecek tutarların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacaktır.

Matrah ve vergi artırımı imkânı getiriliyor. Matrah ve vergi artırımı kapsamında mükellefler; Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergileri açısından 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecektir. Bu şekilde mükelleflerimiz matrah veya vergi artırımında bulunarak daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir

vergi incelemesine muhatap olmayacaklardır. Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor.

İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan veya kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor. Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirebilecektir. Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenebilmesine imkân sağlanmaktadır.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç), Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar, yeniden değerleyebilmelerine imkân sağlanmaktadır.

Başvuru ve ödemeler;

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı ki Kanunun 4 üncü maddesinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %25 indirim yapılıyor. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim yapılıyor. Söz konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de peşin ödeme indiriminden yararlanılacak. Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

Katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor. İdari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor. Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin yapılamaması halinde, ertesi ayın sonuna kadar bu tutarın geç ödeme zammı ile ödenmesi mümkün. Bu şekilde yapılan ödemelerde de; katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor. İdari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor. Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.

Ayrıca, COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz.”

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

xxx izle porno bedava porno Alexis Texas Asa Akira Riley Reid Kendra Lust Peta Jensen Jada Stevens Mia Khalifa
Tema Tasarım | Osgaka.com